Pro přidání souboru vyberte v levém menu položku Správce souborů.

Následně zvolte v horním menu odkaz Přidat soubor. Objeví se Vám formulář pro přidání souboru.

Vyplňte zejména tyto položky:

  • Název
  • Vyberte sekci
  • Zvolte soubor, který chcete přidat.V případě, že je soubor již dostupný na internetu, vyplntějeho adresu do pole URL adresa souboru. V případě, že je máte uložen na počítači, vyberte jej pomocí tlačítka procházet v kolonce Upload souboru
  • Číslo souboru - rok se vyplní automaticky, stačí tedy jen přidat část před lomítkem.Nechcete-li číslo vyplnit, nechte tuto položku prázdnou
  • Datum vložení: Datum vložení se generuje automaticky ve tvaru RRRR-MM-DD HH:MM:SS, můžete jej i změnit.
  • Datum stažení: Vyplntě ve tvaru RRRR-MM-DD HH:MM:SS, můžete nechat i bez hodnoty
  • Verze: vyberte o jaký typ souboru se jedná
  • Zobrazit na Úřední desce: Pokud chcete, aby byl dokument zobrazen na úřední desce, zaškrtněte položku Ano.

Nyní můžete soubor přidat kliknutím na tlačítko Přidat