Akreditovaná osoba je oprávněna pořizovat písemný či zvukový záznam z akce a tiskové konference bez omezení délky takového záznamu.

Akreditovaní novináři jsou povinni prokázat se pořadateli akce, případně jejich zástupci, platným akreditačním průkazem.

Akreditovaní novináři jsou povinni se při vstupu do prostor akce a po celou dobu zdržování se v prostorech akce a bezprostředním okolí řídit pokyny pořadatelů.

Zpravodajství či komentář z utkání či tiskové konference, nebo jakákoliv jeho část, pořízené akreditovanou osobou smí být použit pouze publikováním v Regiony ČR, pokud není dohodnuto jinak.

V rámci publikování zejména sportovních akcí je akreditovaná osoba povinna používat oficiální názvy soutěží, případně loga soutěží, v rámci které se utkání koná, a oficiální názvy jednotlivých klubů, a to pro příslušnou soutěž a/nebo klub vždy alespoň jednou v každém zpravodajství nebo komentáři.

Akreditované osoby jsou povinny v co nejkratším termínu po skončení akce dodat redakci Regiony ČR požadované materiály. U sportovních akcí zpravidla do několika hodin, u kulturních akcí nejpozději do 48 hodin.

V případě, že Vám byla vystavena akreditace a Vy se nemůžete na akci dostavit, oznamte to prosím neprodleně redakci formou interní zprávy a nebo telefonicky na čísle +420 730 82 66 45.