Ochrana osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo navštíví naší webovou stránku. Používáme technologie, které přinášejí co možná nejefektivnější a přitom bezpečnou práci s našimy stránkami. Naše webové stránky máte možnost užívat a prohlížet, aniž byste nám poskytovali jakékoli informace týkající se Vaší osoby.

V případě, že využijete možnost dotázat se nás na věci a záležitosti, jež Vás zajímají, potřebujeme pro zaslání odpovědi kontakt na Vás, abychom mohli reagovat na Vámi předložené žádosti a dotazy. Na příslušných místech našich stránek je k dispozici formulář, do kterého můžete zadat Vaše kontaktní informace. Vaše dotazy či sdělení nám pomáhají předvídat a řešit problémy týkající se jakéhokoli zboží nebo služeb, které dodáváme, a pomáhají nám rovněž k tomu, abychom vytvářeli výrobky a služby, které budou vyhovovat Vašim potřebám.

Můžeme automaticky shromažďovat neosobní informace, jako jsou typy použitých internetových vyhledávačů, nebo webové stránky, z nichž jste napojeni na naši stránku.

Abychom mohli zajistit umístění informací, které návštěvníci našich stránek potřebují, shromažďujeme souhrnnou statistiku o návštěvnosti tohoto serveru. Nesledujeme takto chování jednotlivců.

Zavedli jsme technologii a strategii s cílem chránit Vaše soukromí před neoprávněným přístupem a nevhodným užíváním a budeme aktualizovat tato opatření, jakmile to bude možné.

Tato strategie soukromí může být příležitostně aktualizována, takové změny uvedeme na našich stránkách. Pokud byste se chtěli kdykoli s námi spojit ve věci strtegie soukromí, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na titulní stránce nebo poštou.